Erbjudande

Jag erbjuder värdeskapande affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling som snabbt leder till bättre affärer med hög lönsamhet.

Med min erfarenhet och kompetens utvecklar jag ditt företag med dels snabba åtgärdsplaner samt genomtänkta långsiktiga strategier som stärker er konkurrenskraft och tillväxt. Jag arbetar alltid med hög affärsmässighet, stor passion och personligt engagemang.

Jag arbetar med stora som små företag, från rådgivning till omfattande exekutivt och operativt förändringsarbete.

CV

Tidigare arbeten & Styrelseuppdrag

kommersiell direktör
Swedavia/CEO Arlanda
Development company AB

Försäljnings- & Detaljhandelsdir.
Bergendahls Food

CEO KF Butiksutveckling
Kooperativa förbundet KF

CEO Coop Sverige Fastigheter
Kooperativa förbundet KF

Chef Butiksutveckling & Etablering
Vivo Stockholm/Vi-butikerna

Detaljhandelskonsulent
Axfood/D-gruppen

Butikschef/Färskvaruchef
Ica Kvantum/Ica Supermarket

Styrelseledamot
Tre Kronor property investment AB

Styrelseledamot
Löplabbet AB

Styrelseledamot
Daglivs i Stockholm AB

Styrelseledamot
Fria handlare AB

Styrelsesekreterare
Vivo Stockholm/Vi-butikerna

Case

Swedavia

kommersiell direktör
Tog fram helt nya strategier för de kommersiella affärerna Retail och F&B, reklam och parkering & angöring. Utvecklade nytt marknadsplats koncept anpassat med nya och utvecklade affärsmodeller, De nya affärsmodellerna ökade Swedavias intäkter (+ 31,7%) enbart i Taxfree affären. Under mina år som kommersiell direktör ökade Swedavia de kommersiella intäkterna med 53,8% på fem år!

case_divider

Bergendahls

Detaljhandelsdirektör
Mitt ansvarsområde inne- fattade drift och försäljning för Bergendahls Foods egenägda detalj- handel City Gross och Eko med en omsättning på ca 10 mdr. Vidare ingick etablering, butiksutveckling, marknadsföring samt ca 220 grossistkunder i mitt ansvarsområde. Jag initierade och utvecklade även Bergendahls nya storlivskoncept ”M.A.T City Gross”.

case_divider

KF

CEO KF Butiksutveckling
Byggde upp KF:s dotter- bolag KF Butiksutveckling AB från grunden med ansvar för affärsutveckling, koncept- och butiks- utveckling och etablering. Jag ingick i den verkställande ledningen som genomförde det stora effektiviserings- och förändringsarbetet av KF koncernen. Jag initierade och utvecklade det nya framgångsrika Coop Extra konceptet.

case_divider

Vi-Butikerna

Chef butiksutveckling
Byggde upp en avdelning för butiksdrift, etablering, koncept och butiks-utveckling. Jag ingick i den verkställande ledningen och var sekreterare i styrelsen. Vi utvecklade bolaget till ett detaljhandelsföretag under namnet Vi-butikerna. Jag utvecklade tillsammans med de enskilda handlarna butiksnätet vilket res- ulterade i ökad konkurrens- kraft, hög tillväxt och lönsamhet.

Magnus Ros

Senior Consultant
Jag är en resultatinriktad affärsutvecklare, ledare och entreprenör med förmågan att utveckla affärer, organisationer och dess medarbetare.

Jag har en mycket hög strategisk förmåga, vilken gör att jag har lätt för att se helheter, vilken utveckling som måste göras, vem/vilka som ska göra vad, när det ska göras, men framför allt hur utvecklingen ska genomföras och vad det får för kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för företagets affärer.

Jag har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling och förändringsarbete ifrån exekutiva och ledande befattningar inom svenska näringslivet.

Kontakt

Vänligen fyll i alla fält!

Magnus Ros Affärsutveckling ab
Tel: 070 243 64 66
Epost: magnus@magnusros.se

Besöksadress
Östgötagatan 14
Stockholm

Postadress
Västerstigen 11A
163 54 Spånga

linkedin
tack up

Webbplatsen är skapad av Johan Steen